Kosten

Van Santen Psychotherapie

Kosten

Vergoeding

Psychotherapie is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekeringen en wordt doorgaans vergoed door uw zorgverzekeraar. Hierbij zijn de volgende zaken van belang:

  • Om voor vergoeding in aanmerking te komen is een verwijsbrief van de huisarts nodig. De huisarts schat op basis van uw klachten in of een verwijzing voor de basis GGZ (BGGZ) of specialistische GGZ (SGGZ) geindiceerd is.
  • De behandeling wordt enkel vergoed wanneer een diagnose (volgens de DSM-V) gesteld kan worden. Sinds 2013 wordt een aantal diagnoses niet meer vergoed vanuit de basisverzekering. Wanneer bij u geen diagnose gesteld kan worden of sprake is van een diagnose die niet vergoed wordt, dan zal dit tijdig worden besproken.
  • Voor zowel de BGZZ als de SGGZ komt het verplichte eigen risico voor uw eigen rekening (2020: €385).

 

  • BGGZ: Behandeling in de BGGZ is kortdurend en bestaat uit maximaal 12 gesprekken.
  • SGGZ: Binnen de SGGZ is geen beperking in het aantal gesprekken dat vergoed wordt. De SGGZ behandeling wordt vormgegeven via een diagnosebehandelcombinatie (DBC). Pas wanneer een DBC gesloten wordt (aan het einde van de therapie, en sowieso iedere 12 maanden) worden de kosten van de therapie in rekening gebracht. Dit wordt berekend op basis van de duur van de behandeling en de diagnose.
  • De tarieven worden bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Een overzicht van de tarieven in de BGGZ vindt u hier. Voor een overzicht van de tarieven van de SGGZ klik hier.

 

Contracten

Van Santen Psychotherapie heeft voor 2020 expliciet gekozen om geen contracten af te sluiten met zorgverzekeraars. De reden hiervoor is dat zorgverzekeraars in toenemende mate voorwaarden stellen en beperkingen opleggen over de uitvoering van de behandeling, wat regelmatig haaks staat op de professionele standaarden in ons vak. Klik hier voor meer informatie hierover.

 

Dit betekent niet dat uw behandeling bij mij niet vergoed wordt. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het soort verzekeringspolis dat u heeft afgesloten. Als u een zuivere restitutiepolis heeft, dan wordt de gehele behandeling vergoed. Een restitutiepolis is doorgaans €3 tot €10,- duurder per maand dan een naturapolis. U heeft dan echter wel een volledige vrije artsenkeuze en uw behandeling wordt volledig vergoed. Indien u een andere polis heeft (bijvoorbeeld een naturapolis, een budgetpolis of een combinatiepolis), dan krijgt u een deel van de behandeling vergoed, doorgaans tenminste 70% van de kosten. In dat geval betaalt u het overige deel van de kosten zelf.

 

Mijn advies is om vooraf uw polis en/of uw zorgverzekeraar te raadplegen voor nadere informatie over de vergoedingen van de behandeling in mijn praktijk. Het is aan te raden om de informatie of toezeggingen van uw zorgverzekeraar op schrift/email te krijgen.

 

Zelf betalen

Indien u in psychotherapie wil, maar er geen diagnose gesteld kan worden die door de zorgverzekeraar vergoed wordt of indien u de behandeling buiten uw zorgverzekeraar om wil laten gaan, dan geldt een (door de NZa voor 2020 vastgesteld) tarief van €110,27 per sessie. Deze betaalt u geheel zelf.

 

Afspraken afzeggen

Afspraken kunt u kosteloos afzeggen tot 24 uur voor de afspraak (telefonisch of via email), ongeacht op welke dag het gesprek plaatsvindt. Helaas ben ik genoodzaakt om later of niet afgezegde afspraken in rekening te brengen, aangezien deze 'no shows' niet vergoed worden voor de zorgverzekeraar. De kosten hiervoor bedragen €50,-