Kosten


Vergoeding

Psychotherapie is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekeringen en wordt doorgaans vergoed. Om voor vergoeding in aanmerking te komen is een verwijsbrief van de huisarts nodig, voor de gespecialiseerde GGZ.


De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het type verzekeringspolis dat je hebt afgesloten. Met een zuivere restitutiepolis wordt de gehele behandeling vergoed (met uitzondering van het eigen risico). Als je een andere polis hebt (bijvoorbeeld een naturapolis, een budgetpolis of een combinatiepolis), dan krijg je slechts een deel van de behandeling vergoed en betaal je het overige deel van de kosten zelf. Ik adviseer je om hierover voor aanmelding navraag te doen bij je zorgverzekeraar, zodat je niet voor financiele verrassingen komt te staan. Zo nodig kan je wisselen van polis (dit kan ieder jaar tot eind december).


N.B. Het verplichte eigen risico (van €385) komt altijd voor eigen rekening, ongeacht de verzekeringspolis die je hebt.


Zorgprestatiemodel

Vanaf 1 januari 2022 wordt het zorgprestatiemodel ingevoerd, waarbij zorgverleners in de GGZ behandelingen per zorgprestatie declareren, en niet meer middels een totaalfactuur per behandeltraject. Er wordt gewerkt middels het principe ‘planning is realisatie’, wat inhoudt dat de vooraf geplande tijd wordt gefactureerd, ook als het consult korter of langer duurt. Het tarief van een zorgprestatie wordt bepaald door de duur en het type consult.

  • Een behandelsessie door een psychotherapeut duurt doorgaans 45 minuten en het NZa tarief voor deze prestatie bedraagt €139,38; hierbij is de verslaglegging, administratie en voorbereiding inbegrepen.
  • Aan het begin van de behandeling vinden doorgaans 1 a 2 diagnostiekconsulten plaats; ook hiervoor geldt een apart tarief.
  • Bij deelname aan groepstherapie wordt het tarief mede bepaald door de groepsgrootte.
  • Minimaal eens per jaar, en standaard na de intakefase, vindt intercollegiaal overleg plaats, in het kader van een passende indicatiestelling en/of reflectie op lopende behandelingen. Dit zal apart op de factuur terug te vinden zijn. Indien buiten de standaard overlegmomenten extra intercollegiaal overleg plaatsvindt, zal dit eerst met jou worden besproken.


Een overzicht van de verschillende tarieven per prestatie vind je hier.

Meer informatie over het zorgprestatiemodel kun je hier terugvinden.


Contractvrij

Van Santen Psychotherapie heeft voor 2023 expliciet gekozen om geen contracten af te sluiten met zorgverzekeraars. De reden hiervoor is dat ik mij, samen met veel andere collega's, niet kan vinden in de toenemende invloed die zorgverzekeraars via contracten proberen uit te oefenen op het behandelproces, wat regelmatig haaks staat op de professionele standaarden in ons vak. Klik hier voor meer informatie hierover.


Onverzekerde zorg

Als je geen DSM diagnose hebt die via de basisverzekering wordt vergoed of als je de behandeling buiten je zorgverzekeraar om wil laten gaan, dan kan je er voor kiezen om de behandeling zelf te betalen. In dat geval geldt een (door de NZa voor 2022 vastgesteld) tarief van €117,33 per sessie.


Afspraken afzeggen

Als je de afspraak korter dan 24 uur van tevoren afzegt, dan ben ik genoodzaakt daarvoor een bedrag van €65,- in rekening te brengen. Deze kosten komen voor eigen rekening en worden niet vergoed voor de zorgverzekeraar.