Kwaliteit


Beroepscode

Als psychotherapeut dien ik mij te houden aan de Beroepscode voor psychotherapeuten, die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP). Deze beroepscode is hier te downloaden.


Registraties en lidmaatschappen

Het beroep van psychotherapeut valt onder de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG).


BIG nummer: 29921617216

AGB code zorgverlener: 94013051

AGB code onderneming: 94063062

KVK: 51557835


Ik ben lid van de beroepsvereniging LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde

Psychologen & Psychotherapeuten) en mijn praktijk is in 2021 gevisiteerd.


Kwaliteitsstatuut

Vanaf januari 2017 zijn alle GGZ-professionals verplicht een kwaliteitsstatuut te hanteren. Het kwaliteitsstatuut beschrijft het gehele zorgproces voor de (mogelijke) cliƫnt, van binnenkomst tot nazorg. Ook de verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden van de betrokken zorgverlener(s) worden in het kwaliteitsstatuut vastgelegd. Mijn kwaliteitsstatuut ligt ter inzage op de praktijk.


Privacy Statement

Het verplichte privacyreglement i.h.k.v. de Europese wetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vindt u hier.