Psychotherapie


Psychotherapie is een behandelmethode die wordt toegepast bij psychische problemen, waarbij gesprekken tussen de client en de psychotherapeut centraal staan. Het doel van psychotherapie is om uw klachten en de oorsprong ervan te leren begrijpen, de klachten te verminderen of hanteerbaar te maken, of te leren de klachten te accepteren als passend bij uw huidige situatie.


Een psychotherapeut lost geen problemen voor u op, maar probeert u te helpen nare dingen anders te zien, pijnlijke gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders aan te pakken. Ook het (leren) gebruik maken van uw eigen mogelijkheden en het leren beter met uzelf om te gaan is onderdeel van het proces. Binnen psychotherapie wordt gekeken naar uw persoon als geheel, uw levensgeschiedenis en sociale omstandigheden.


Psychotherapie is een intensief proces, dat met ups en downs verloopt en gepaard kan gaan met pijnlijke gevoelens. Mede daarom staat in de behandeling ook de relatie met de psychotherapeut centraal: leren om met een open blik naar uzelf, uw gevoelens, gedachten en gedrag te kijken kan alleen wanneer u zich bij uw therapeut veilig genoeg voelt om u kwetsbaar op te stellen. Dat is niet altijd gemakkelijk of vanzelfsprekend en het is dan ook niet vreemd dat het soms tijd nodig heeft om een vertrouwensband op te bouwen.


Psychotherapie bestaat uit gesprekken van 45 minuten, die doorgaans wekelijks of tweewekelijks plaatsvinden. De duur van een therapie kan variëren van enkele gesprekken tot maanden of zelfs jaren.

Psychische klachten


Psychotherapie is een geschikte vorm van behandeling wanneer de klachten zo sterk of langdurend zijn dat het lastig is om deze zelf of met hulp van de omgeving op te lossen. In mijn praktijk kunt u terecht met de volgende klachten:

 

  • Somberheid en stemmingsklachten
  • Angstklachten, zoals paniek of piekeren
  • Overspannenheid/ burn-out klachten
  • Onzekerheid, bv over uw prestaties, over wie u bent, of in contact met anderen
  • Moeite met het verwerken van ingrijpende gebeurtenissen (trauma’s)
  • Perfectionisme en veeleisendheid naar uzelf
  • Emotionele geremdheid
  • Moeite met het aangeven van grenzen en voor uzelf opkomen
  • Angst voor intimiteit of verbondenheid
  • Terugkerende conflicten met je omgeving

 

Als er sprake is van verslavingsproblemen, psychotische problemen, seksuele problemen of autisme dan adviseer ik je bij een andere therapeut of bij een grote(re) intstelling hulp te zoeken.

 

Als psychotherapeut kan en mag ik geen medicatie voorschrijven.


Werkwijze


Psychotherapie bestaat in vele vormen. Ik werk in mijn praktijk vooral integratief. Dat wil zeggen dat ik verschillende manieren van behandelen toepas, gebaseerd op methoden en technieken uit diverse therapeutische stromingen. Ik pas in mijn behandelingen waar mogelijk de wetenschappelijk ontwikkelde behandelrichtlijnen toe, maar wijk daarvan af als dat in uw persoonlijk belang is.


Ik heb een grote affiniteit met Affectfobietherapie (AFT), een vorm van psychodynamische psychotherapie. Binnen AFT worden klachten verondersteld voort te komen uit het vermijden van bepaalde (motiverende) gevoelens uit angst, schaamte of schuldgevoelens. Zo kan je bijvoorbeeld bang zijn om je verdrietig te voelen en daardoor juist boos reageren als je geraakt wordt. Het doel van AFT is beter in contact te komen met de onderliggende gevoelens.
Verder ben ik opgeleid in de Schematherapie en Cliëntgerichte therapie. Tevens heb ik de EMDR opleiding gedaan.

Aanmelden
Na uw aanmelding (via de mail of telefonisch, zie hiervoor contact) neem ik contact met u op voor een korte telefonische screening, waarin enkele zaken met u worden doorgenomen. Naast wat administratieve zaken (zoals de verwijsbrief, de kosten/verzekering) hoor ik ook graag iets over de reden van uw aanmelding. Als de indruk bestaat dat therapie bij mij mogelijk is dan plannen wij een intakegesprek. Als dit niet het geval blijkt zal ik dit met u bespreken.

Intake en behandelplan
Tijdens de intake (die meerdere gesprekken kan duren) zullen wij kennismaken en inventariseren we uw problemen of probleemgebieden. Ook wordt gesproken over uw verwachtingen van de therapie. De intakefase wordt afgerond met het opstellen van een behandelplan. Dit is een wederzijdse afspraak over waar de therapie zich op gaat richten en hoe er gewerkt gaat worden.

Evaluatie
Gedurende de behandeling is het belangrijk om geregeld te evalueren. Verloopt de therapie nog voorspoedig? Klopt het behandelplan nog of moet het (gedeeltelijk) aangepast worden? Doorgaans wordt elke 3 maanden een evaluatiemoment gepland.

Afronding van de therapie
De laatste fase van de behandeling bestaat uit het afronden van de therapie. Per persoon zal het sterk verschillen hoe lang de afronding van een behandeling duurt. Elke therapie wordt afgesloten met een eindevaluatie. Waar was u tevreden over en waarover niet? Zijn er nog dingen blijven liggen? Wat moet u doen als in de toekomst uw klachten terugkomen?