Werkwijze

Van Santen Psychotherapie

Werkwijze

Psychotherapie bestaat in vele vormen. Ik werk in mijn praktijk vooral integratief. Dat wil zeggen dat ik verschillende manieren van behandelen toepas, gebaseerd op methoden en technieken uit diverse therapeutische stromingen. Ik pas in mijn behandelingen waar mogelijk de wetenschappelijk ontwikkelde behandelrichtlijnen toe, maar wijk daarvan af als dat in uw persoonlijk belang is.


 

Ik heb een grote affiniteit met Affectfobietherapie (AFT), een vorm van psychodynamische psychotherapie. Binnen AFT worden klachten verondersteld voort te komen uit het vermijden van bepaalde (motiverende) gevoelens uit angst, schaamte of schuldgevoelens. Zo kan je bijvoorbeeld bang zijn om je verdrietig te voelen en daardoor juist boos reageren als je geraakt wordt. Het doel van AFT is beter in contact te komen met de onderliggende gevoelens.

Verder ben ik opgeleid in de Schematherapie en Cliëntgerichte therapie. Tevens ben ik EMDR opleiding gedaan.

 

Aanmelden

Na uw aanmelding (via de mail of telefonisch, zie hiervoor contact) neem ik contact met u op voor een korte telefonische screening, waarin enkele zaken met u worden doorgenomen. Naast wat administratieve zaken (zoals de verwijsbrief, de kosten/verzekering) hoor ik ook graag iets over de reden van uw aanmelding. Als de indruk bestaat dat therapie bij mij mogelijk is dan plannen wij een intakegesprek. Als dit niet het geval blijkt zal ik dit met u bespreken.

 

Intake en behandelplan

Tijdens de intake (die meerdere gesprekken kan duren) zullen wij kennismaken en inventariseren we uw problemen of probleemgebieden. Ook wordt gesproken over uw verwachtingen van de therapie. De intakefase wordt afgerond met het opstellen van een behandelplan. Dit is een wederzijdse afspraak over waar de therapie zich op gaat richten en hoe er gewerkt gaat worden.

 

Evaluatie

Gedurende de behandeling is het belangrijk om geregeld te evalueren. Verloopt de therapie nog voorspoedig? Klopt het behandelplan nog of moet het (gedeeltelijk) aangepast worden? Doorgaans wordt elke 3 maanden een evaluatiemoment gepland.

 

Afronding van de therapie

De laatste fase van de behandeling bestaat uit het afronden van de therapie. Per persoon zal het sterk verschillen hoe lang de afronding van een behandeling duurt. Elke therapie wordt afgesloten met een eindevaluatie. Waar was u tevreden over en waarover niet? Zijn er nog dingen blijven liggen? Wat moet u doen als in de toekomst uw klachten terugkomen?