Van Santen Psychotherapie

****** PRAKTIJK GESLOTEN ******


Per 1 juni 2023 is mijn praktijk voorlopig gesloten en is er dus sprake van een langdurige aanmeldingsstop. Om deze reden ben ik telefonisch niet bereikbaar. Mijn mail (info@vansantenpsychotherapie.nl) blijft beschikbaar voor uitzonderlijke situaties waarin het nodig kan zijn contact met mij op te nemen. Dit betreft bv:
- administratieve/financiële vragen (van oud cliënten)
- het opvragen van dossier informatie


Als in de mail privacygevoelige informatie uitgewisseld wordt, kan beveiligd gemaild worden met ZIVVER via deze link: https://app.zivver.com/l/start/70fe2b3d-9ae5-43ac-85b8-33c6c6f3f4cb.


Via deze website zal tzt informatie over het verdere beloop van de praktijk te vinden zijn.


****** PRAKTIJK GESLOTEN ******Kwaliteit


Beroepscode

Als psychotherapeut dien ik mij te houden aan de Beroepscode voor psychotherapeuten, die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP). Deze beroepscode is hier te downloaden.


Registraties en lidmaatschappen

Het beroep van psychotherapeut valt onder de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG).


BIG nummer: 29921617216

AGB code zorgverlener: 94013051

AGB code onderneming: 94063062

KVK: 51557835


Ik ben lid van de beroepsvereniging LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde

Psychologen & Psychotherapeuten) en mijn praktijk is in 2021 gevisiteerd.


Kwaliteitsstatuut

Vanaf januari 2017 zijn alle GGZ-professionals verplicht een kwaliteitsstatuut te hanteren. Het kwaliteitsstatuut beschrijft het gehele zorgproces voor de (mogelijke) cliënt, van binnenkomst tot nazorg. Ook de verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden van de betrokken zorgverlener(s) worden in het kwaliteitsstatuut vastgelegd. Mijn kwaliteitsstatuut ligt ter inzage op de praktijk.


Privacy Statement

Het verplichte privacyreglement i.h.k.v. de Europese wetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vindt u hier.

Klachtenregeling


Ben je ontevreden over de wijze waarop de behandeling verloopt, had je je die anders voorgesteld of zijn er andere zaken die tegenvallen? Laat het mij weten. Dan zullen wij samen uitzoeken of we tot een oplossing kunnen komen. Mocht dit niet lukken en je blijft ontevreden over de behandeling of over mij als therapeut, dan kan je contact opnemen met de LVVP om bemiddeling aan te vragen of een klacht in te dienen. Meer informatie hierover vind je hier.